Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko:

nr telefonu:

e-mail:

wiek:

 

O dokładnym terminie oraz miejscu spotkań bedziemy informować drog± telefoniczn± lub e-mailow±.

Informacje o pozostałych Kursach Alfa organizowanych w Polsce znajduj± się na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Alfa Polska:
www.alfapolska.org