Kurs Alfa

to dla każdego dobra okazja, aby przekonać się, czy odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie sobie zadajemy, nie kryją się w chrzescijaństwie. W trakcie dziesięciu cotygodniowych spotkań, w dobrej atmosferze, możesz podjąć wyzwanie poznania i zrozumienia tego, co ludzie tak skomplikowali, choć w założeniu miało to być bardzo proste.

Kurs Alfa

został opracowany dwadzieścia lat temu przez anglikańską parafię św. Trójcy w Londynie. Zakres tematyczny kursu zawiera podstawowe, uniwersalne prawdy wiary chrześcijańskiej, dlatego bez trudu mógł zostać zaadoptowany przez inne wyznania, np: luteran czy zielonoświątkowców. Skuteczność kursu docenił również Kościół katolicki, który od kilku lat z powodzeniem stosuje go w ewangelizacji. Obecnie w 119 krajach świata odbywa się corocznie ponad siedemnaście tysięcy kursów Alfa, a materiały kursu zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków.

Co to jest?

Alfa to seria dziesięciu cotygodniowych spotkań. Pokazują one, że chrześcijaństwo to przede wszystkim osobista relacja z Jezusem. Jednocześnie kurs odpowiada na podstawowe pytania dotyczące wiary, modlitwy, umiejętności czytania i zrozumienia prawd Pisma Świętego. Dotyka tematu darów Ducha Świętego oraz Bożego działania w życiu człowieka, a także doświadczenia uzdrowienia w dzisiejszym świecie.

Jedno spotkanie to:

Na dobry początek: dobre JEDZENIE w dobrym towarzystwie.

W trakcie: WYKŁAD, czyli krótka, mocna, zmuszająca do myślenia inspiracja.

Na koniec: ROZMOWA, czyli maksimum poglądów, pytań i własnych odkryć w małym gronie przy kawie i herbacie.

Tematy Kursu Alfa: